Hvad tilbyder vi?

KAP-H tilbyder kurser, workshops, fyraftensmøder, praksisbesøg og sparring med klynger inden for medicin, organisering, ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde og it og data. KAP-H administrerer den gruppebaserede efteruddannelse – DGE og byder ind med tilbud, der efterspørges af kvalitetsklyngerne. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål på mail og telefon og strikke et tilbud sammen, som matcher jeres behov i klinikken.

Konsulentkorpset i KAP-H består af 70 praktiserende læger, der yder konsulentbistand, understøtter kvalitetsudvikling, skaber arbejdsglæde og kompetenceløft hos regionens praktiserende læger og deres personale. Der er konsulenter indenfor medicin, organisering og ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, it og data og tværsektorielt samarbejde. Desuden er DGE-vejlederne en del af KAP-H's konsulentkorps.

Her kan du finde alle KAP-H’s konsulenter
Konsulenter
KAP-H tilbyder besøg i praksis med fokus på:
KAP-H har også tilbud til klynger:
Hjælpt til klinik/klyng
Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget støtter kvalitetsudvikling og efteruddannelse i henhold til overenskomsten for almen praksis

KAP-H betjener udvalget og står til rådighed for ansøgere. Mulighederne for støtte spænder fra små projekter i klinikken til større projekter med flere samarbejdspartnere. Der også mulighed for at opnå støtte til kongresdeltagelse.
Projekter og støtte

Inspiration, sparring og tilbud til klynger

Overenskomsten for almen praksis OK18 lægger op til, at de regionale konsulentordninger bidrager til kvalitetsklyngernes arbejde med værktøjer og metoder til at arbejde systematisk med kvalitetsforbedring.

KAP-H tilbyder sparring til klyngekoordinatorer og konkret hjælp til udvikling af indhold og afholdelse af klyngemøder. Herudover er der udarbejdet klyngetilbud, der kan rekvireres sammen med en eller to konsulenter. Endelig tilbydes der netværk og kompetenceudvikling af klyngekoordinatorer.

KAP-H er fortsat lydhøre i forhold til, hvad klyngerne efterspørger af understøttelse. Desuden koordineres med KiAP og de øvrige regioners konsulentordninger om ønsker og behov hos klyngerne.

Ovenstående er eksempler på tilbud om sparring fra KAP-H. Har jeres klynge ønske om anden sparring fra KAP-H er I meget velkomne til at kontakte os:

3866 5299

 kap-h@regionh.dk

Sekretariatet

I KAP-H er vi klar til at støtte almen praksis i udvikling og de udfordringer, der opleves. KAP-H's sekretariat er bindeleddet til de mange lægefaglige konsulenter og knudepunktet i kommunikationen på tværs af KAP-H.

Vi hjælper med alt fra fakturering, mødebookning, ansøgninger og tilmeldinger til vores arrangementer eller bookning af et praksisbesøg.

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon og vi vil besvare eller henvise dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

3866 5299

 kap-h@regionh.dk

Konsulenter

Konsulenterne i KAP-H er praktiserende læger med samme faglige og organisatoriske forståelse, behov og udfordringer, som alle andre praktiserende læger i Region Hovedstaden. Konsulenterne kan derfor målrette tilbud og udvikling, der matcher den aktuelle situation i almen praksis.

Konsulenterne er tilknyttet forskellige teams med et fagligt tema. Der er konsulenter indenfor medicin, organisering og ledelse, akkreditering, patientsikkerhed, it og data og tværsektorielt samarbejde. Desuden er DGE-vejlederne en del af KAP-H's konsulentkorps.
Image description

Klik her for at få en oversigt over konsulenterne
Se ledige konsulentstillinger

Årsberetningen

Læs hvordan KAP-H arbejder hver dag for at skabe meningsfulde og brugbare aktiviteter uanset klinikkernes beliggenhed, anciennitet og praksisform.
aarsberetning 2017

Vi understøtter fortsat de klinikker, som skal akkrediteres gennem råd, vejledning og undervisning. Vi tilbyder højtkvalificerede konsulenter – både lægelige og ikke-lægelige inden for medicin, organisering, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde, der blandt andet arrangerer gå hjem-møder og temamøder, og som er bindeled mellem lægerne på afdelingerne på Region Hovedstadens hospitaler og kollegerne i almen praksis. KAP-H bestræber sig på at have de tilbud, som efterspørges, og være på forkant med udviklingen.

Download Årsberetning 2018

Kontakt sekretariatet

I KAP-H er vi klar til at støtte almen praksis i udvikling og de udfordringer, der opleves. KAP-H's sekretariat er bindeleddet til de mange lægefaglige konsulenter og knudepunktet i kommunikationen på tværs af KAP-H.

Vi hjælper med alt fra fakturering, mødebookning, ansøgninger og tilmeldinger til vores arrangementer eller bookning af et praksisbesøg.

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon og vi vil besvare eller henvise dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

3866 5299

 kap-h@regionh.dk  facebook