Hvad tilbyder vi?

KAP-H tilbyder kurser, workshops, praksisdage, praksisbesøg og sparring med klynger inden for medicin, organisering og ledelse, patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde samt it og data. KAP-H administrerer den gruppebaserede efteruddannelse, DGE, og betjener Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU). Sekretariat og konsulenter svarer på spørgsmål på mail og telefon og tilrettelægger i samarbejde med jer – hvad enten I er praksis, DGE-gruppe eller en klynge et tilbud, som matcher jeres behov.

Konsulentkorpset i KAP-H består af 70 praktiserende læger, der understøtter udvikling og efteruddannelse blandt regionens praktiserende læger og deres personale. Der er konsulenter inden for vores seks hovedområder.

Her kan du finde alle KAP-H’s konsulenter:

I kursus- og mødekalenderen bliver alle kurser og møder annonceret. Her kan du læse om arrangementerne og tilmelde dig

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget støtter kvalitetsudvikling og efteruddannelse i henhold til overenskomsten for almen praksis

KAP-H betjener udvalget og står til rådighed for ansøgere. Mulighederne for støtte spænder fra små projekter i klinikken til større projekter med flere samarbejdspartnere. Der er også mulighed for at opnå støtte til kongresdeltagelse.

Her kan du finde alle KAP-H’s konsulenter

Konsulentkorpset i KAP-H består af 70 praktiserende læger, der yder konsulentbistand, understøtter kvalitetsudvikling, arbejdsglæde og kompetenceløft hos regionens praktiserende læger og deres personale. Der er konsulenter indenfor medicin, organisering og ledelse, patientsikkerhed, it og tværsektorielt samarbejde. Desuden er DGE-vejlederne en del af KAP-H’s konsulentkorps.

Inspiration, sparring og tilbud til klynger

KAP-H tilbyder sparring til klyngekoordinatorerne og konkret hjælp til udvikling af indhold og afholdelse af klyngemøder. Herudover er der udarbejdet klyngetilbud, der kan rekvireres sammen med en eller to konsulenter. Endelig tilbydes et regionalt netværk for klyngekoodinatorer og bestyrelsesmedlemmer.

Vi er åbne for, hvad klyngerne efterspørger af understøttelse. Desuden koordineres med KiAP og de øvrige regioners konsulentordninger om ønsker og behov hos klyngerne.

Ovenstående er eksempler på tilbud om sparring fra KAP-H. Har jeres klynge ønske om anden sparring fra KAP-H, er I meget velkomne til at kontakte os:

Om os

KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet er at fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis og understøtte det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.

I KAP-H vil vi gerne være en attraktiv og relevant sparringspartner for almen praksis og udvikle tilbud, der gør det meningsfyldt og vedkommende at arbejde med kvalitetsudvikling i almen praksis.

Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, om hvad du har brug for, og hvordan vi kan hjælpe og understøtte dig. Lad os tage en snak eller skriv en mail.

Konsulenter

Konsulenterne i KAP-H er praktiserende læger med samme faglige behov og udfordringer, som alle andre praktiserende læger i Region Hovedstaden. Konsulenterne kan derfor målrette tilbud og udvikling, der matcher den aktuelle situation i almen praksis.

Konsulenterne er tilknyttet forskellige teams med et fagligt tema. Der er konsulenter inden for efteruddannelse (DGE), medicin, organisering og ledelse, patientsikkerhed, it og data samt tværsektorielt samarbejde.

Her kan du finde alle KAP-H’s konsulenter:

Årsberetningen

Læs hvordan KAP-H arbejder for at skabe meningsfulde og brugbare aktiviteter uanset klinikkernes beliggenhed, anciennitet og praksisform.

Vi tilbyder højtkvalificerede konsulenter – både lægelige og ikke-lægelige inden for efteruddannelse, medicin, organisering, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde. Sidstnævnte arrangerer blandt andet praksisdage og er bindeled mellem hospitalerne og kollegerne i almen praksis. KAP-H bestræber sig på at have de tilbud, som efterspørges, og være på forkant med udviklingen.

Kontakt sekretariatet

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon, og vi vil besvare eller henvise dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

KAP-H’s sekretariat er bindeleddet mellem styregruppen og de mange lægefaglige konsulenter og koordinerer på tværs.

Vi hjælper med alt fra fakturering, mødebookning, ansøgninger til KEU og tilmeldinger til vores arrangementer eller bookning af et praksisbesøg.

Du kan altid kontakte os på mail eller telefon. Vi hjælper eller henviser dig til en relevant konsulent hurtigst muligt.

Center for Sundhed, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød